Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Head of Content | Brands Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh