Thảo luận của Đạt

Doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu từ những ý tưởng “triệu view” trên TikTok Doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu từ những ý tưởng “triệu view” trên TikTok
28/07/2021 Brands
"Hum, TikTok cũng cần những chiến lược để Quản trị nội dụng. Toàn tin nhảm câu view thì dễ thoái trào lắm :3 ..."