Giới thiệu

CASK chuyên thiết kế giải pháp (chiến lược & thực thi) để đáp ứng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp & huấn luyện cá nhân trong chuyên môn Brand - Trade - Sales - Business, gồm 3 mảng lớn:

  • CASK ACADEMY: Huấn luyện cho cá nhân & doanh nghiệp về kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề ở các lĩnh vực Brand - Trade - Sales - Business. Học viên & chủ doanh nghiệp sẽ có năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn hay business của họ.
  • CASK MINDMASTER: Tư vấn giải pháp về chiến lược & thực thi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thiết kế chiến lược & kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu kinh doanh & nội lực.
  • CASK TECH LAB: Tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp giúp tối ưu hóa chi phí vận hành & đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Khách hàng doanh nghiệp về tư vấn giải pháp chiến lược & huấn luyện nội bộ: Pepsico, Vinamilk, Panasonic, Biersdoff, AC Nielsen, Maritimebank, Vinasoy, Couple TX, Mobifone Hà Nội & Cần Thơ, giày Maple & Clover, Nhang Thiền, v.v...

Học viên cá nhân đến từ: Unilever, P&G, Pepsico, Heineken, Pigeon, Vinamilk, Loreal, Masan, Go Viet, Kao, Rohto, iBasic, v.v...& nhiều chủ doanh nghiệp Startup & SME.

Tham khảo các khóa huấn luyện Brand - Trade - Sales - Business & các dịch vụ tư vấn giải pháp doanh nghiệp tại: 

https://www.cask.vn/

https://www.facebook.com/cask.vn/

Liên hệ

Chức vụ

Business Solution Coaching |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client