Giới thiệu

CASK ACADEMY: Huấn luyện cho cá nhân & doanh nghiệp về kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề ở các lĩnh vực Brand - Trade - Sales - Business. Học viên & chủ doanh nghiệp sẽ có năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn hay business của họ.

Khách hàng doanh nghiệp về tư vấn giải pháp chiến lược & huấn luyện nội bộ: Pepsico, Vinamilk, Panasonic, Biersdoff, AC Nielsen, Maritimebank, Vinasoy, Couple TX, Mobifone Hà Nội & Cần Thơ, giày Maple & Clover, Nhang Thiền, v.v...

Học viên cá nhân đến từ: Unilever, P&G, Pepsico, Heineken, Pigeon, Vinamilk, Loreal, Masan, Go Viet, Kao, Rohto, iBasic, v.v...& nhiều chủ doanh nghiệp Startup & SME.

Tham khảo các khóa huấn luyện Brand - Trade - Sales - Business & các dịch vụ tư vấn giải pháp doanh nghiệp tại: 

https://www.cask.vn/

https://www.facebook.com/cask.vn/

Liên hệ

Chức vụ

Business Solution Coaching |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client