Giới thiệu

Một người đam mê sáng tạo, thích sự khác biệt và luôn cháy hết mình trong công việc. Trách nhiệm với sản phẩm và khách hàng!

Liên hệ

Chức vụ

Giám đốc nghệ thuật | Bigsouth Brand

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency