TGM Research x PRO Vietnam: Báo cáo phân loại rác tại nguồn tại Việt Nam 2024

Tài liệu thuộc bản quyền của TGM Research. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của TGM Research để tải về.

TGM Research và PRO Vietnam đã tiến hành một khảo sát độc lập về phân loại rác thải tiêu dùng để tìm hiểu và hiểu rõ những thay đổi trong hành vi của khách hàng tại các thành phố lớn ở Việt Nam thông qua phương pháp phỏng vấn qua Internet (CAWI), dự án nghiên cứu hoàn toàn cho TGM Research thực hiện.

Thời gian thực hiện phỏng vấn diễn ra từ ngày 18/03 đến ngày 15/04/2024 với mẫu đại diện tại 6 tỉnh thành Việt Nam là 1.676. Tổng số người tham gia phỏng vấn là nam và nữ ở độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi.

Chi tiết mẫu phỏng vấn ở các tỉnh thành như sau:

  • Thành phố Hồ Chí Minh, N=476
  • Thành phố Hà Nội, N=454
  • Thành phố Đà Nẵng, N=304
  • Tỉnh Khánh Hoà, N=120
  • Thành phố Hải Phòng, N=149
  • Thành phố Cần Thơ, N=173

Báo cáo này đi sâu vào vấn đề cốt lõi tạo nên khoảng cách giữa nhận thức và hành động của người tiêu dùng đối với các vấn đề về môi trường, đồng thời, chỉ ra những rào cản hạn chế thói quen sử dụng sản phẩm tái chế của người tiêu dùng. Qua đó, PRO Vietnam và các bên liên quan có cơ sở để xây dựng những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy ý thức phân loại rác tại nguồn và hướng người tiêu dùng tới những sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.