NIQ – Tiêu dùng bền vững: Từ nhận thức đến hành động

Tài liệu thuộc bản quyền của NielsenIQ. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của NielsenIQ để tải về.

Làm thế nào để ngành hàng đóng gói tiêu dùng (CPG) và các nhà lãnh đạo bán lẻ có thể thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động trong tiêu dùng bền vững?

Báo cáo mới nhất của NIQ chỉ ra 5 phân khúc người tiêu dùng xanh.

Báo cáo cũng đào sâu tìm hiểu những yếu tố giúp thúc đẩy hành vi người tiêu dùng xanh hướng tới sự bền vững, hiểu thông điệp nào tác động đến họ và tìm hiểu cách thu hút họ chi tiêu.

Một số thông tin nổi bật từ báo cáo:

  • Chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, với gần 1/3 dân số toàn cầu có nhận thức, động lực và hành động cần thiết để sống bền vững hơn.
  • Trong khi 70% người tiêu dùng toàn cầu nói rằng sống bền vững là quan trọng đối với họ, thì chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức vẫn chưa phải là xu hướng chủ đạo.
  • Tính xác thực là rất quan trọng, dữ liệu của NIQ cho thấy 77% người tiêu dùng sẽ từ bỏ những thương hiệu có hành vi tẩy xanh.