FutureBrand: Chỉ số Thương hiệu Tương lai 2023

Tài liệu thuộc bản quyền của FutureBrand. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của FutureBrand để tải về.

FutureBrand Index 2023 tiết lộ sự khởi đầu của một kỷ nguyên có mục đích mới. Một nơi tồn tại cơ hội lớn cho các công ty có tư duy tiến bộ, ưu tiên đổi mới hữu hình để hình dung ra các sản phẩm và dịch vụ có tác động thiết yếu đến cuộc sống hàng ngày của con người.

FutureBrand Index là một nghiên cứu về nhận thức thương hiệu toàn cầu. Báo cáo sắp xếp lại danh sách “Global Top 100 Companies by Market Cap” – 100 công ty hàng đầu toàn cầu theo Vốn hóa thị trường của PwC. Như vậy, có thể nói FutureBrand Index xếp hạng các công ty dựa trên sức mạnh nhận thức chứ không phải sức mạnh tài chính.

Chỉ số này xác định sức mạnh thương hiệu của mỗi công ty trong danh sách dựa trên 18 thuộc tính Kinh nghiệm và Mục đích, chẳng hạn như:

  • Consistency – Tính nhất quán: Mang lại trải nghiệm nhất quán cho khách hàng
  • Resource Management – Quản lý nguồn lực: Hành động có đạo đức để duy trì môi trường bền vững
  • Indispensability – Tính không thể thiếu: Con người phụ thuộc vào thương hiệu
  • Innovation – Đổi mới: Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thực sự hữu ích
  • Trust – Niềm tin: Là một thương hiệu đáng tin cậy
  • Well-being – Hạnh phúc: Góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người