Kantar: Báo cáo về Người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Báo cáo nghiên cứu về những người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường và mối quan hệ của những người tiêu dùng này với thương hiệu. Kết quả báo cáo dựa trên cuộc khảo sát online với 112.000 đáp viên đến từ 35 quốc gia trong 5 năm. Bằng cách kết nối thái độ và hành động với hành vi mua sắm trên các danh mục FMCG, nghiên cứu mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa người tiêu dùng và thương hiệu trong bối cảnh môi trường.

Một số nội dung nổi bật trong báo cáo:

  • Báo cáo phân loại người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường thành 3 nhóm: Eco Actives, Eco Considerers, Eco Dismissers.

  • Nhóm Eco-Actives có dấu hiệu tăng trưởng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho các thương hiệu đầu tư vào các sản phẩm vì sự phát triển ​​​​bền vững.
  • Eco-Actives chiếm một phần chi tiêu đáng kể (khoảng 456 tỷ USD chi tiêu trên toàn cầu).
  • 90% Eco-Actives là những người có xu hướng tìm cách tránh lãng phí trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
  • Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã tác động đáng kể đến những người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của họ cho các sản phẩm, từ đó gây áp lực lên các thương hiệu.
  • Các thương hiệu có cơ hội “educate” người tiêu dùng và cung cấp thông tin rõ ràng, dễ tiếp cận về các sản phẩm bền vững của họ.