Deloitte: 2023 Gen Z and Millennial survey

Tài liệu thuộc bản quyền của Deloitte. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Deloitte để tải về.

“Gen Z and Millennial Survey” là báo cáo của Deloitte, dựa trên cuộc khảo sát với hơn 22.000 đáp viên thuộc thế hệ Gen Z và Millennials trên 44 quốc gia. Mục tiêu của khảo sát là tìm hiểu suy nghĩ của những thế hệ này về công việc, cũng như cách họ đưa ra các quyết định về lối sống và sự nghiệp, đồng thời nhấn mạnh những mối quan tâm về tài chính, biến đổi khí hậu và sức khỏe tâm thần, đặc biệt là sau 3 năm có nhiều biến động.

Một số thông tin nổi bật được rút ra từ báo cáo:

  • Năm 2022, 30% Gen Z và 26% Millennials cảm thấy hài lòng về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cao hơn so với năm 2019 với tỷ lệ lần lượt là 23% ở Gen Z và 17% ở Millennials.
  • “Chi phí sinh hoạt” là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Gen Z và Millennials, tiếp theo đó là “Thất nghiệp” và “Thay đổi khí hậu”.
  • 46% Gen Z và 39% Millennials cho biết họ luôn cảm thấy căng thẳng.
  • Gen Z thích làm việc với những nhà tuyển dụng có chiến lược phát triển bền vững và cam kết thực hiện chiến lược đó.