Kantar: Media Landscape from COVID-19 to the New Normal (2021)

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Báo cáo không chỉ đào sâu vào bức tranh truyền thông Việt Nam mà còn khai thác những cơ hội, thách thức đối với các nhà quảng cáo hậu COVID-19.

“Trong bối cảnh hành vi sử dụng cũng như mức độ tiêu thụ các phương tiện truyền thông thay đổi không ngừng, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, truyền hình vẫn giữ vị thế là phương tiện truyền thông quan trọng trong hiệu quả quảng cáo và thúc đẩy việc ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng’’.

Nhận định trên được thể hiện qua báo cáo “Media Landscape: From COVID-19 To The New Normal” của Kantar ra mắt vào cuối tháng 10/2021. Báo cáo không chỉ đào sâu vào bức tranh truyền thông Việt Nam mà còn khai thác những cơ hội, thách thức đối với các nhà quảng cáo hậu COVID-19.

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.