Kantar: Nghiên cứu khác biệt vùng miền trong Hành vi mua sắm của người Việt (2016)

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Báo cáo Thấu hiểu người dùng qua sự khác biệt về vùng, miền tại Việt Nam của Kantar, xuất bản năm 2016.

Một số nội dung từ báo cáo:

  • Mức độ đóng góp GDP của các khu vực
  • Mức chênh lệnh thu nhập giữa thành thị và nông thôn ở các miền
  • Những nguồn thông tin được người tiêu dùng miền Bắc và miền Nam ưa chuộng
  • Mức độ chi tiêu với một số loại sản phẩm và dịch vụ của người tiêu dùng miền Bắc và miền Nam

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.