Kantar: Tổng quan thị trường thức uống (2019)

Báo cáo Tổng quan thị trường thức uống (2019) của Kantar mang đến góc nhìn toàn cảnh về hành trình của người tiêu dùng từ mua sắm đến tiêu dùng thức uống trong và ngoài nhà.

Trên toàn cầu, tiêu dùng thức uống không cồn ngoài nhà (OOH) chiếm hơn một nửa giá trị chi tiêu, và con số này thậm chí còn cao hơn ở các nước Châu Á.

Cũng theo khảo sát chi tiêu năm 2018 của Kantar, Việt Nam - nơi dân số trẻ chiếm phần lớn, người tiêu dùng có xu hướng ra ngoài thường xuyên hơn và sẵn sàng chi mạnh tay cho ăn uống bên ngoài.

Thật vậy, thị trường OOH đối với thức uống không cồn hiện chiếm gần 60% tổng chi tiêu tại thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định tầm quan trọng của thị trường này đối với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đồ uống, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên, cùng một người tiêu dùng sẽ có những hành vi khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh và tâm trạng của họ.

Thậm chí những gì họ nghĩ, nói và thực sự làm, không phải lúc nào cũng nhất quán. Tương tự như vậy, hành vi mua sắm của người tiêu dùng để sử dụng tại nhà và ngoài nhà cũng có thể khác biệt.

Trong thị trường thức uống không cồn, các giao dịch cho tiêu dùng ngoài nhà được thực hiện nhiều hơn, ngược lại giá trị giỏ hàng cho tiêu dùng tại nhà lại cao hơn gấp 3 lần.

Do đó, hiểu được hành vi của người tiêu dùng trong những dịp uống khác nhau là chìa khóa để phát triển các chiến lược phù hợp nhằm nắm bắt cơ hội tăng trưởng cho cả việc tiêu dùng tại nhà lẫn bên ngoài.