Nielsen Insights Pocketbook 2018 là phiên bản tổng hợp những insights về thị trường và người tiêu dùng mà Nielsen Vietnam đã nghiên cứu trong năm.

Báo cáo giúp xác định những xu hướng mới nổi có khả năng thay đổi thị trường trong vòng 10 năm tới. Dựa trên những thông tin này, doanh nghiệp có thể nắm bắt những chuyển động mới của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.