Dự báo Chi tiêu Quảng cáo Toàn cầu 2023 của IAB

Tài liệu thuộc bản quyền của IAB. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của IAB để tải về.

“2023 Outlook Survey” do IAB thực hiện nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về xu hướng chi tiêu quảng cáo năm 2023 (bao gồm cả mức chi tiêu và chiến lược).

Phương pháp:

  • Cuộc khảo sát được thực hiện qua email, gửi tới những người ra quyết định đầu tư quảng cáo, chủ yếu tại các brand và agency.
  • Ngày thực hiện: 18/10/2022 – 7/11/2022
  • n=223

Nghiên cứu cung cấp:

  • Bức tranh tổng quan về mức độ chi tiêu ở các kênh
  • Quan điểm về cơ hội và chiến lược phát triển
  • Thông tin về 2 xu hướng đang được quan tâm: mạng truyền thông bán lẻ (RMN) và những công nghệ mới (như Metaverse, NFT, AR…)

Những phát hiện chính bao gồm:

  • Tổng chi tiêu quảng cáo năm 2023 dự kiến sẽ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái
  • “Thu hút khách hàng” là mục tiêu hàng đầu của người mua quảng cáo đối với các khoản đầu tư truyền thông vào năm 2023 (61%), tiếp theo là “Tăng giá trị thương hiệu” (43%) và “Nâng cao hiệu quả truyền thông” (35%)
  • Hơn một nửa nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào quảng cáo RMN (61%) và quảng cáo tiếp thị Metaverse (56%)