Vietnam Digital Marketing Landscape 2017

Tài liệu thuộc bản quyền của Q&Me. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Q&Me để tải về.

Thị trường quảng cáo Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi lớn từ truyền thống sang kỹ thuật số, khi điện thoại thông minh thay đổi lối sống của người tiêu dùng và nhiều người dành hàng giờ trực tuyến.

Q&Me, dịch vụ nghiên cứu thị trường do Asia Plus Inc điều hành, đã tiến hành khảo sát 155 doanh nghiệp (104 thương hiệu, 43 agencies, 8 publishers) để tìm hiểu hoạt động tiếp thị của họ, mối quan hệ giữa thương hiệu và agency, cũng như các vấn đề của ngành Digital Marketing tại Việt Nam năm 2017.

Nội dung báo cáo bao gồm:

  • Digital Marketers Activities Among Vietnam Enterprises
  • Digital Media in Use
  • Digital Media in Operations
  • Issues Of Digital Marketing in Vietnam
  • Brand / Agency Relationships

Một số thông tin nổi bật:

  • 84% doanh nghiệp Việt chi tiền cho quảng cáo trên mạng xã hội
  • 94% doanh nghiệp vừa/lớn (số nhân viên từ 50 trở lên) chi tiền cho hoạt động social, trong khi 79% doanh nghiệp nhỏ (số nhân viên dưới 50) cũng thực hiện hoạt động này.
  • Facebook là phương tiện phổ biến nhất mà hầu như doanh nghiệp nào cũng có tài khoản (99%). Tiếp đến là YouTube với 72%.
  • Khi nói đến sự hài lòng trong Digital Marketing, các thương hiệu hài lòng về hiệu suất nhưng ít hài lòng hơn về chi phí và tác động của nó đối với doanh nghiệp.
  • Khi nói về mức độ hài lòng của thương hiệu đối với agency, chỉ 10% thương hiệu đánh giá điểm từ 8 trở lên, trong khi 71% thương hiệu cho điểm từ 6 trở xuống (10 = hài lòng, 1 = không hài lòng).