Quality brand growth in the age of disruption

Tài liệu thuộc bản quyền của o9solutions & IPA. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của o9solutions & IPA để tải về.

Tài liệu này giúp các nhà lãnh đạo cấp cao chỉ đạo tổ chức của họ tận dụng hiệu quả các các phương tiện kỹ thuật số và thiết lập quy trình nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong những năm tới.

Nội dung chính bao gồm kiểm tra sự phát triển của thương hiệu qua các mốc thời gian, kết nối giữa marketing và sales, thảo luận về cách kết hợp các yếu tố trong doanh nghiệp trong kỷ nguyên mà kỹ thuật số và kiến thức làm nền tảng.