The State of Marketing Budget and Strategy 2022

Tài liệu thuộc bản quyền của Gartner. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Gartner để tải về.

“The State of Marketing Budget and Strategy 2022” dựa trên khảo sát của Gartner về việc chi tiêu hàng năm của các CMO (Gartner’s Annual CMO Spend Survey 2022).

Báo cáo chỉ ra rằng ngân sách tiếp thị tính theo phần trăm doanh thu của công ty đã tăng từ 6,4% lên 9,5% vào năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn so với mức chi tiêu trước đại dịch.

Nội dung báo cáo xoay quanh các vấn đề:

  • Các CMO đang phân bổ ngân sách marketing như thế nào vào năm 2022?
  • Những ngành nào đang có sự thay đổi lớn về ngân sách marketing?
  • Sự bất ổn về tình hình tài chính và địa chính trị đang tác động đến xu hướng chi tiêu cho marketing như thế nào?
  • Những thách thức về tài năng và năng lực đang tác động đến sự kết hợp nguồn lực của hoạt động marketing ra sao?