The Little Red Book: Analog Pages about a Digital World

Tài liệu thuộc bản quyền của OgilvyOne. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của OgilvyOne để tải về.

The Little Red Book: Analog Pages about a Digital World là một tài liệu về thế giới Digital Marketing do agency Ogilvy xuất bản.

Verge là Hội nghị thượng đỉnh về Digital Marketing toàn cầu của Ogilvy. Đây là dịp để toàn thể nhân viên và khách hàng của Ogilvy cùng nhau thảo luận về Digital Marketing, quyền lực của người dùng và social media, cũng như tầm ảnh hưởng của những yếu tố này đến truyền thông.

“The Little Red Book: Analog Pages about a Digital World” tổng hợp những thuật ngữ về thế giới Digital Marketing, do agency Ogilvy xuất bản. Tài liệu này có thể là từ điển bỏ túi hữu ích dành cho các marketer.