How to have ideas?

Tài liệu thuộc bản quyền của Shelley Walsh. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Shelley Walsh để tải về.

Trong “How to have ideas?”, Shelley Walsh chia sẻ các kỹ năng tư duy thực tế và kỹ thuật suy nghĩ để cải thiện quá trình hình thành ý tưởng khi sáng tạo nội dung.

Shelley Walsh có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sáng tạo, với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực online marketing. Shelley có nhiều tác phẩm được xuất bản trên các trang web truyền thông kỹ thuật số lớn. Bà cũng là diễn giả tại Brighton SEO, tham gia thuyết trình tại các hội thảo trực tuyến (bao gồm cả Moz), được xuất hiện trong cuốn sách Taschen của Infographics and Marketing Now. Hiện tại, bà đang là tác giả tại Search Engine Journal.

Mục lục:

 • Giới thiệu – Introduction
 • Thông tin đầu vào – Input
 • Nguồn cảm hứng – Inspiration
 • Quá trình – Process
 • So khớp mẫu – Pattern matching
 • Tư duy phản biện phương Tây – Western critical thinking
 • Bẫy thông minh – The intelligence trap
 • Tư duy phi tuyến tính – Lateral thinking
 • Phương pháp tư duy tuyến tính – Techniques for lateral thinking
 • “Bão não” – Brainstorming
 • Tư duy 6 chiếc mũ – Six thinking hats
 • Tư duy 5 câu hỏi tại sao – 5 Whys
 • Phương pháp tư duy “tại sao” – The ‘why’ technique
 • Tìm kiếm sự kết nối – Look for connections
 • Bức tường ý tưởng – An ideas wall
 • Thông tin đầu ra – Output
 • Tiếp thu và sao nhãng – Digest and distract
 • Phản hồi & xem xét kỹ lưỡng – Feedback & scrutiny
 • Takeaways
 • Books to read
 • Tác giả Shelley Walsh