Sữa tắm
2021
2019
12/11/2019
Sales Director tại Marico SEA: "Tư duy làm chủ, bao phủ thần tốc X-Men GO”
05/11/2019
Trade Marketing tại Marico SEA: “Tư duy Shopper – Centric, đặt người mua làm trọng tâm”
24/10/2019
Marketing tại Marico SEA: “Cải tiến X-Men để tăng trưởng bền vững”
2015
2014
2013
2012