JWT
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2016
31/08/2016
Agency quảng cáo cho chính mình: Việc gì phải xấu hổ (và 14 mẩu agency tự quảng cáo xuất sắc)!
01/04/2016
Đánh giá Agency Report Card 2015: Creative Top 10 (Phần 1)
05/03/2016
AdAsia: Bất đồng về “khủng hoảng định hướng” của các Advertising Agency
2015
01/01/2015
History of Agency #6: J. Walter Thompson (P1) - Lịch sử hai thế kỷ
2014
2013
2012