Gender in Marcom
2022
10/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Tổng hợp series chuyên môn
2021
29/09/2021
Gender in Marcom #7 – Cơ hội và thách thức cho ngành truyền thông tiếp thị
30/08/2021
Gender in Marcom #6 – Thầy Long Nguyễn: “Bình đẳng giới trong truyền thông cần xuất phát từ các chương trình giảng dạy”
02/08/2021
Gender in Marcom #5 - Chị Thu Hà: “Đổi cách tiếp cận về giới là một cách để tạo sự bứt phá cho nhãn hàng”
16/07/2021
Gender in Marcom #4 - Anh Minh Thuận: "Truyền thông cần nắm bắt sự dịch chuyển văn hoá để kết nối với khách hàng"
01/07/2021
Gender in Marcom #3 – Anh Hậu Huỳnh: “Bình đẳng giới luôn là một phần trong các định hướng sứ mệnh của Unilever”
21/06/2021
Gender in Marcom #2 - Chị Mai Tuyết: “Đôi khi marketer vô tình góp phần gia tăng bất bình đẳng giới”
04/06/2021
Gender in Marcom #1 – Á hậu Thuý Vân: “Phương tiện truyền thông giải trí góp phần định hình khái niệm về giới”