New Direction
2022
10/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Tổng hợp series chuyên môn
2021
15/01/2021
Brands Vietnam 2020 Review: Top 10 bài tiêu điểm được quan tâm nhất
2020
2019
26/11/2019
New Direction #4: Liên minh chiến lược Isobar – “Kiềng 3 chân tạo trải nghiệm xuyên suốt”
17/09/2019
New Direction #3: Định hướng mới của Dentsu Redder: "Trở thành công ty sáng tạo hiệu quả dẫn đầu trong thời Chuyển đổi số"