Isobar
2021
2020
2019
26/11/2019
New Direction #4: Liên minh chiến lược Isobar – “Kiềng 3 chân tạo trải nghiệm xuyên suốt”
2017
2016
18/03/2016
Đánh giá Agency Report Card 2015: Digital Top 5
2015