Brand Talks

Tư duy lãnh đạo #5 - Niềm tin là nền móng vững chắc nhất làm nên người lãnh đạo

“Nhà lãnh đạo cần linh hoạt sử dụng các phương pháp dẫn dắt đội ngũ để tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Vì không một phương thức hay phong cách lãnh đạo cụ thể nào có thể áp dụng cho mọi trường hợp hay con người.”

Đó là những chia sẻ của anh Văn Nguyễn, Quản lý khu vực các nước Đông Nam Á tại Tập đoàn Dầu khí của Mỹ NOV trong chuyên mục Tư duy Lãnh đạo.

Nhận thông báo khi có podcast mới: