Brand Talks

Passport to Marketing #5 – Một vòng trong Thế giới sáng tạo

Chia sẻ bởi anh Ngô Minh Thuận, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của DNA Digital.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Nhận thông báo khi có podcast mới: