Brand Talks

Consumer Insight #9: Thị trường Ngân hàng – “Style hóa” trải nghiệm khách hàng

Đối với ngành hàng có tính chất đặc thù như ngân hàng, việc xây dựng trải nghiệm khách hàng là cách để thu hút và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, đâu là yếu tố quan trọng để xây dựng trải nghiệm khách hàng toàn diện và khác biệt?

Ở tập 9 của series Consumer Insight, hãy cùng anh Hiệp thảo luận về lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

Consumer Insight #9: Thị trường Ngân hàng – “Style hóa” trải nghiệm khách hàng | bởi Nguyễn Tô Thanh An | Brands Vietnam
Đối với ngành hàng có tính chất đặc thù như ngân hàng, việc xây dựng trải nghiệm khách hàng là cách để thu hút và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, đâu là yếu tố quan trọng để xây dựng trải nghiệm khách hàng toàn diện và khác biệt?

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: