Brand Talks

Consumer Insight #5: Thị trường Home Appliances – Innovation tăng tính chuyên môn của Brand

Ngành hàng home appliances vốn rất đa dạng và có tính cạnh tranh rất cao. Điều đó đòi hỏi thương hiệu cần liên tục thực hiện innovation (đổi mới) để thu hút và giữ chân khách hàng. Như vậy, đâu là những yếu tố quan trọng để thương hiệu trong ngành hàng này thực hiện innovation?

Ở tập 5 của series Consumer Insight, hãy cùng anh Hiệp thảo luận về ngành hàng home appliances – ngành hàng điện gia dụng.

Consumer Insight #5: Thị trường Home Appliances – Innovation tăng tính chuyên môn của Brand | bởi Nguyễn Tô Thanh An | Brands Vietnam
Ngành hàng home appliances vốn rất đa dạng và có tính cạnh tranh rất cao. Điều đó đòi hỏi thương hiệu cần liên tục thực hiện innovation (đổi mới) để thu hút và giữ chân khách hàng. Như vậy, đâu là những yếu tố quan trọng để thương hiệu trong ngành hàng này thực hiện innovation?

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: