Client vs Agency

Cùng chiến tuyến trên mặt trận người tiêu dùng nhưng bản thân agency và client lại là một mặt trận khác và không kém phần phức tạp.

Client vs Agency