Bệnh nghề nghiệp của dân quảng cáo Lưu

Là dân quảng cáo nhiều khi bị ám ảnh, không bị "ám" bởi quảng cáo của công ty mình thì bị "ảnh" bởi quảng cáo nhà người ta. Và cứ thế nó cứ "nhảy lò cò" ra vài tình huống rất ngẫu hứng mô tả bệnh nghề nghiệp cũng từ quảng cáo mà ra.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Facebook Truyện Tranh Nhảm Nhí