Kinh điển về Client vs Agency Lưu

Client, Account, Planner, Creative hiểu nhau thế nào trong các dự án quảng cáo sáng tạo?

Mời các marketer xem thử coi có thấy mình trong đó không nhé.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Suu tam
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận