[Infographic] 5 Cách sử dụng di động để cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn

Không chắc chắn nếu bạn nên đầu tư vào một chiến lược tiếp thị điện thoại di động? Hãy để các dữ liệu và xu hướng dưới đây dẫn đường cho nhiều chuyển đổi hơn.

Thống kê chủ yếu từ + Bonfire thị Infographic:

  • Trong năm 2015, gần 73 phần trăm của người dùng di động sẽ truy cập internet ít nhất một lần mỗi tháng
  • 64 phần trăm người dùng truy cập vào các trang web phương tiện truyền thông xã hội thông qua các thiết bị di động của họ.
  • Trong năm 2014, gần 70 phần trăm của doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ việc sử dụng điện thoại di động.

Tạo và duy trì một trải nghiệm di động chất lỏng là cần thiết cho sự sống còn của thương hiệu của bạn và chiến lược thương mại di động của mình.

[Infographic] 5 Cách sử dụng di động để cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn

Một trải nghiệm di động tích cực nên mở rộng từ trang web của bạn với nội dung mà bạn tạo cho #socialmedia. Nó sẽ đẩy người tiêu dùng đến cửa của bạn. Sử dụng các số liệu thống kê ở bên dưới Infographic để củng cố và tăng cường chiến lược di động của bạn.

Theo: digitalinformationworld.com