TÌM KIẾM VÀ SỬ DỤNG THẾ MẠNH CỐT LÕI CỦA MÌNH NHƯ BRAND LEADER

Trong thực tế chúng ta luôn có những tố chất thiên bẩm nổi trội hơn người khác, game này sẽ giúp chúng ta trong việc định hướng tư duy để hướng đến các vị trí cấp cao trong lĩnh vực làm về Brand thông qua những thế mạnh tự nhiên của bản thân. Có 1 trong 4 lựa chọn sau: 1. Managing Products; 2. Creating Ideas; 3.Strategic Thinking; 4. Leadership of People
Luật chơi: tự đánh giá hoặc nhờ người khác giúp đỡ sau khi đọc các mô tả bên dưới, có 3 mức độ chấm điểm, High, Medium, Low. Lưu ý chỉ chọn 1 cái ở High, và 1 ở mức Low

Where is your Strength?

1.Managing Products:
- Là những người có tư chất lãnh đạo tự nhiên, luôn rất enjoy với các con số: doanh thu, thị phần,...
- Tích cách có thể thuộc ENTJ hoặc INTJ, một người có tính logic cao và trực giác nhạy bén, xử lí và ra quyết định nhanh để tạo ra cơ hội kinh doanh.
- Thích viêc tạo ra sản phẩm mới hơn là quảng cáo sản phẩm. Là người hội tụ hầu hết các yếu tố cơ bản cần thiết cho kinh doanh: dự báo, phân tích tài chính, phân phối, làm việc với các bộ phận chức năng khác, làm việc với sản phẩm.
- Có thể yếu ở phần sáng tạo hoặc lãnh đạo con người.
=> Những người này phù hợp với việc kinh doanh các công ty tư nhân và hướng doanh nghiệp theo ý của mình.

2. Strategic Thinking:
- Những người này thì enjoy với việc lập kế hoạch hơn là thực hiện các kế hoạch.
- Tính cách thuộc INTP
- Vẫn có sự logic và trực giác nhưng mạnh hơn trong việc đưa ra cách giải quyết mang tính nền tảng, khung sườn và chiến lược hơn là các giải pháp mang tính chiến lược cho các vấn đề.
- Phần hướng nội trong người này cũng nói lên rặng, năng lượng hay sức mạnh của mình đến từ chính những suy nghĩ trong đầu họ nhiều hơn là những gì người khác nói, tác động.
- Nếu làm về Brand, người này sẽ mạnh trong việc xây dựng các thương hiệu toàn cầu, quản lý chung hay thậm chí là hoạch định chiến lược.
- Những người này cần kết hợp với những người giỏi thực thi để có thể xây 1 team mạnh.
- Nếu ra ngoài, sẽ thích hợp với việc tư vấn và trở thành chuyên gia trong việc tư vấn chiến lược.

3. Creative Concepts/Ideas
- Thuộc kiểu Brand Leader với tư duy mới
- Rất sáng tạo, kết nối nhiều ý tưởng, thấu hiểu sự thật một cách sâu sắc, quyết định chặt chẽ.
- Tin rằng các sự thật chỉ có thể hướng dẫn chứ không bao giờ quyết định cho họ.
- Đề cao nhận thức, luôn cho phép những ý tưởng mơ hồ được bay nhảy trước khi khép chúng lại.
- Tôn trọng quá trình sáng tạo và con người.
- Trực giác nhưng khi lựa chọn cảm tính thì sẽ suy xét điều đó tốt hay xấu cho ý tưởng.
- Yếu về yếu tố tổ chức và chiến lược.
=> Lĩnh vực phù hợp với thế mạnh: chuyên gia trong Innovation, Marketing Communication or Public Relations

4. Leader of People:
- Bạn tìm thấy sức mạnh tự nhiên trong đầu người khác, nhận ra hầu hết tiềm năng của 1 ai đó.
- Xử lý xong đột tốt, nhận va cung cấp thông tin phản hồi.
- Người có tính hướng ngoại tự nhiên, tiềm thấy năng lượng của mình từ việc thấy những thành công của những người khác trong team hơn là chính bản thân mình.
- Khi đi lên, người này nên bao quanh mình bởi những người làm trái ngược lại với những điều mà mình thiếu, bất kể người đó là người chiến lược hay thực thi.
=> Phù hợp với vai trò Management hơn là Marketing, cũng phù hợp với Sales, Đỉnh cao nghề nghiệp nên xem xét đến vai trò như Executive Coach.

Mỗi người có thể là sự pha trộn của 2 trong 4 đặc trưng trên. Nhưng chỉ được chọn 1 yếu tố ở mức High và 1 ở mức Low thôi.
-----------
Sưu tầm từ Beloved Brands.