SEO là gì ? Khái niệm mới về SEO ?

Nhiều câu hỏi tương tự SEO là gì được chúng ta tự hỏi khi mỗi người chúng ta có mong muốn tìm hiểu về seo. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu SEO như thế nào?

SEO xuất phát từ nước ngoài (theo Wikipedia thì seo xuất hiện và phát triển từ những năm của thập niên 90s đến nay với các công cụ tìm kiếm Yahoo, ALIWEB, Google…), do đó một số trích dẫn sẽ được trích nguyên văn từ một số trang nước ngoài. Để thuận tiện cho việc tìm hiểu cơ bản SEO, ta sẽ phân nó thành hai phần.

Những định nghĩa SEO là gì ?

Đầu tiên ta nên biết SEO là viết tắt từ Search engine optimization nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Vậy tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là gì ? Ta hãy xem qua vài khái niệm SEO:

SEO là gì ? Khái niệm mới về SEO ?

Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the visibility of a website or a web page in a search engine’s unpaid results – often referred to as “natural,” “organic,” or “earned” results. _ according to en.wikipedia.org.

( Theo Wikipedia tiếng Anh thì tối ưu hóa công cụ tìm kiếm viết tắt SEO là quá trình ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của một website hoặc một trang web trong kết quả của công cụ tìm kiếm mà không phải trả tiền cho công cụ đó thường được gọi là những kết quả tìm kiếm một cách tự nhiên. )

Search engine optimization (SEO) is “the practice of increasing the quantity and quality of the traffic that you earn through the organic results in search engines” _ according to Rand Fishkin

( Theo chuyên gia Rand Fishkin thì tối ưu hóa công cụ tìm kiếm viết tắt SEO là việc làm tăng số lượng và chất lượng của lưu lượng truy cập mà bạn kiếm được qua những kết quả tìm kiếm cơ bản, tự nhiên trong công cụ tìm kiếm. )

Ngoài hai khái niệm trên, còn rất nhiều kiến thức “ SEO là gì ? ” mà ta có thể tìm hiểu, học hỏi thêm và rút ra những khái niệm cho riêng mình. Qua hai khái niệm này, ta thấy SEO là làm cho website hay trang web của ta được thân thiện với công cụ tìm kiếm và giúp cho người dùng công cụ này dễ dàng tìm thấy website hay trang web của ta có những dữ liệu hữu ích đối với họ dựa trên những kết quả tìm kiếm được trong công cụ tìm kiếm.

Vậy SEO có nghĩa là làm gì ?

Những khái niệm trên phần nào đã cho ta hiểu một chút về SEO. Trong digital marketing thì SEO cũng là một trong những phần khá quan trọng. Vậy về cơ bản thì làmSEO là gì ? Nhìn chung, làm SEO là gì cơ bản có thể tóm gọn như sau:

SEO là làm gì

– Nghiên cứu: Nghiên cứu về từ khóa, thống kê và phân tích đối thủ

– Tối ưu trên website hay trang web: Nội dung web (content), html (chủ yếu là tiêu đề trang web – title, thẻ mô tả nội dung trang web – meta description, tiêu đề của bài viết trong trang web – header).

– Tối ưu bên ngoài trang web hay website: xây dựng các liên kết – link, mạng xã hội – social, cá nhân của người dùng công cụ tìm kiếm – personal

– Phân tích, tổng hợp: Phân tích, đo lường, tổng hợp các kết quả, thứ hạng xếp hạng trên công cụ tìm kiếm nhằm nắm được tình hình về website của ta sau khi đã thực hiện các điều trên và có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hiện trạng

Tóm lại bốn việc trên đã cơ bản giải đáp cho câu hỏi SEO là làm gì ? Tất cả những việc trên đều rất quan trọng, bốn công việc đó đều tác động đến yếu tố sao cho công cụ tìm kiếm đánh giá tốt website của mình và làm tăng thứ hạng của web.

Sưu Tầm Internet