Starbucks' Experience

Young Marketers gọi tuần này là “tuần cà phê”, chứ không phải tuần X’Mas =_= vì không chỉ các bạn Elite Young Marketers đang phải vật lộn trong 1 tuần, phải làm 3,4 thể loại research, đi tìm insight của giới trẻ về cà phê, rồi xây dựng định vị cho 1 thương hiệu cà phê mới mà các bạn Young Marketers nhà mình cũng phải căng đầu đi tìm hiểu về các thương hiệu cà phê lớn, như nội dung assignment của tuần này .

Hòa vào không khí đó, ad share với các bạn 1 thông tin tham khảo về thương hiệu Starbucks, nhưng lưu ý là câu hỏi của assignment là đang nói đến Starbucks tại Việt Nam các bạn nha.