Marketing Strategic Planner là gì?

Các marketers thấy chủ đề của tuần này thế nào? Ad nhận được nhiều câu hỏi gửi về nhờ ad giải thích vai trò của “Translating Consumer Insights into Brand Strategies & Big Ideas” trong marketing là gì? Và đây là công việc của bộ phận nào? Thì ad xin trả lời chung đây là công việc của Marketing Strategic Planner nhé.

Vậy Marketing Strategic Planner là gì?

Có thể hiểu ngắn gọn họ là người đóng vai trò dẫn đường cho sự phát triển của một thương hiệu, một doanh nghiệp, một chiến dịch,… nhằm đạt được mục tiêu đề ra dựa trên nguồn lực sẵn có của thương hiệu, doanh nghiệp, chiến dịch,… đó.

Và hôm nay ad share với các marketers 1 slide khá thú vị mang đến 1 số góc nhìn về Marketing Strategic Planner, để các bạn tiến gần hơn đến thế giới marketing thực tế nhé!

Không biết có marketer nào mong muốn trở thành 1 Strategic Planner không nhỉ? ;)) Nếu có thì đừng bỏ qua slide ad share hôm nay: