Khóa training: Kỹ năng mua hàng chuyên sâu (24-25/11/2017)

KHOÁ HỌC KỸ NĂNG MUA HÀNG CHUYÊN SÂU

Thời gian: 24 - 25/11/2017 (2 ngày)

Ngôn ngữ: Tiếng việt

Đối tượng tham dự: Nhân viên tham gia vào hoạt động mua hàng cho công ty, bao gồm khối office admin (mua các dịch vụ- sản phẩm gián tiếp) và bộ phận mua hàng mua trực tiếp cho nguyên vật liệu - dịch vụ cho sản xuất.

Thông thường, procurement nếu có nền tốt, có thể giúp công ty tối ưu tiết kiệm khỏang 9-11% so với chi phí vận hành hiện tại.

Đăng ký tham gia khoá học vui lòng liên hệ:

Mr. Huy Phạm - 0978 428 018

Email: [email protected]cel-consulting.com

---------

CEL Consulting

Supply Chain & Operations in Emerging Markets

www.cel-consulting.com