Marketer Tường Đặng
Tường Đặng

Online Marketer @ SOGA DIGITAL

[Google Adwords] Chiến lược thúc đẩy tải xuống ứng dụng di động

Một case-study hay về sử dụng Google AdWords để gia tăng lượt cài đặt / tải xuống của ứng dụng di động.