Nổi sợ của những người quảng cáo Google Ads nhập môn

Hôm nay tôi gặp 1 anh bạn, anh ấy hỏi tôi rằng tại sao tôi nói với anh ấy là khi chạy Goolge Adword (GA) thì đến chu kỳ nó mới thu tiền ( hay đến ngưỡng của GA cho phép) nhưng anh ấy chạy ngày nào thì thu tiền ngày đó.

Tôi cũng khá bất ngờ về trường hợp này và rồi tôi đã thử gọi lên bộ phận support của Google và nhận được câu trả lời:" Thị trường Việt Nam hiện tại đối với tài khoản mới sẽ thanh toán theo từng ngày kiểu như điện thoại trả trước, trong tài khoản bạn còn tiền thì chạy, còn không thì sẽ ngưng. Và đây là quá trình mà Google đang xem xét tài khoản của bạn."

Lúc trước tôi không thấy trường hợp thanh toán từng ngày kiểu này. Thật sự là khá bất ngờ. Nhưng rồi tôi lại nghỉ đến tại sao Google phải làm như vậy, phải có lý do gì đó thì Google mới thay đổi chính sách như vậy.

Nghiệm lại vấn đề cách đây 2 năm khi tôi gặp 1 người bạn chuyên chạy Google Ads trong thị trường ô tô và bất động sản rất cạnh tranh. Anh đó có nhắc đến việc bùng tiền của Google. Có thể chính việc bùng tiền của rất nhiều tài khoản GA tại Việt Nam đã làm cho Google đưa ra chính sách mới. Tôi cũng không chắc nhưng tôi nghi ngờ điều đó đã ảnh hưởng đến chính sách như hiện nay.

Hãy nói lên suy nghĩ của bạn về chính sách mới của Google Adwords lần này.