Marketer Phan Tuan
Phan Tuan

Translator Contributor @ Freelancer

Top 1 Google nhận được bao nhiêu click ? (Số liệu)

Ai cũng muốn website xếp hạng trang đầu Google, đặc biệt là 3 vị trí đầu, bởi chúng nhận đến 58,4% nhấp chuột từ người dùng, theo số liệu từ Optify.

Website xếp hạng vị trí đầu tiên nhận được trung bình 36,4% nhấp chuột, vị trí 2 là 12,5% và vị trí 3 là 9,5%. Đứng ở vị trí đầu tiên, theo Optify, tương đương với tổng truy cập từ vị trí 2 đến 5.

Đây là kết quả nhấp chuột từ 20 vị trí đầu tiên:

optify-ctr-1-20-png

Về cơ bản, Optify cho rằng nếu trang web đang ở vị trí 2 hoặc 3 đạt đến vị trí đầu tiên thì truy cập có thể tăng gấp ba.

organic-ctr-by-search-position-1-20-png

Nghiên cứu của Optify được thực hiện vào 12/2010 trên Google.com. Họ đã phân tích ngẫu nhiên truy cập từ tìm kiếm của 250 website (B2B và B2C) và 10 000 từ khóa

Và đây là những điều Optify phát hiện:

Tầm quan trọng của Trang 1

organic-ctr-page-1-2-png

Tỉ lệ nhấp chuột trung bình tại Trang 1 là 8,9%, nhưng trang 2 chỉ có 1,5%. Xếp hạng ở vị trí đầu tiên của trang 2 lại có chút lợi thế hơn vị trí cuối cùng của trang 1 (2,6% so với 2,2%).

Optify cho rằng, việc dự đoán vị trí trang web sẽ xuất hiện ở đâu trên Google về cơ bản là không thể, vậy nên hãy cố gắng đưa website vào trang đầu tiên. Sau đó đầu tư nhiều hơn để đưa trang web lọt vào 3 vị trí đầu tiên. Còn xếp hạng trang 2 thì hầu như không nhận được lợi ích gì.

Từ khóa ngắn và dài

Optify xác định từ khóa ngắn là từ có hơn 1000 lượt tìm kiếm hàng tháng và từ khóa dài có ít hơn 100 lượt tìm kiếm hàng tháng.

Nếu ở vị trí đầu tiên, tiêu đề chứa từ khóa ngắn có tỉ lệ click 32% trong khi từ khóa dài là 25%. Nhưng nếu tính tổng click của toàn bộ vị trí trang 1 thì từ khóa dài lại có tỉ lệ 9% so với từ khóa ngắn là 4,6%.

Optify cho rằng, bạn sẽ không thấy nhiều lợi ích cho đến khi từ khóa ngắn xếp hạng ở vị trí các vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, từ khóa dài có tỉ lệ nhấp chuột tương đối tốt ở mọi vị trí trang đầu, mặc dù ít lợi ích hơn nếu chúng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cuối cùng, hãy xác định chiến lược SEO phù hợp dựa trên mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của vị trí đầu tiên ?

Optify cũng đã nhìn vào tỉ lệ nhấp chuột từ bản báo cáo tìm kiếm bị rò rỉ của AOL vào 08/2006. Tuy nhiên dữ liệu này đã “cũ và lỗi thời” do sự tăng mạnh về tìm kiếm trong những năm gần đây.

aol-top-10-serp-ctr-png

Ảnh - Red Cardinal

Dữ liệu của AOL cho thấy vị trí đầu tiên nhận tới 42,3% truy cập, vị trí 2 là 11,92% và vị trí 3 là 8,44%.

Dữ liệu của AOL dựa trên 19 434 540 lượt nhấp chuột còn Optify là 1 224 383. Optify không phải là đơn vị đầu tiên sử dụng dữ liệu của AOL. Neil Walker và Chitika cũng đã dùng số liệu trên để tính toán tỉ lệ nhấp chuột trên Google.

Nghiên cứu của Neil Walker, anh đã sử dụng số liệu trong Google Webmaster Tools của 100 khách hàng và 2 710 từ khóa, và phát hiện vị trí đầu có đến 46,37% nhấp chuột, vị trí 2 là 29,43% và vị trí 3 là 19,81%.

walker-gwt-ctr-png

Nghiên cứu của Chitika cho biết vị trí đầu có 34,35% lượt nhấp chuột, vị trí 2 là 16,96% và vị trí 3 là 11,42%.

traffic-by-google-result-png

Mặc dù kết quả có sự khác nhau giữa các kết quả nghiên cứu, nhưng tất cả đều khẳng định các vị trí trên cùng của Trang 1 luôn có giá trị nhất.

Vậy website bạn có tỉ lệ click như thế nào ? Và Bạn đã sử dụng cách gì để tăng tỉ lệ click chưa ? Hãy cùng chia sẻ với các thành viên BRVN nhé.

Trong bài viết tới mình sẽ chia sẻ các kĩ thuật nho nhỏ có thể tăng số lượng người click khi website ở vị trí thấp!

Lược dịch từ SearchEngineWatch

Bởi: iMAR.VN