T
Tran Nghia Dung

Digital Marketing Executive @ EQVN

Báo cáo thấu hiểu Digital Marketing 2014

Báo cáo thấu hiểu digital marketing 2014 được phát hành bởi Teradata. Mục đích nghiên cứu này là nhằm khảo xác các digital marketer sử dụng dữ liệu và phân tích marketing như thế nào để đạt được mục tiêu cho doanh nghiệp. Tuy báo cáo này không được thực hiện tại Việt Nam, nhưng đây là một tài liệu tốt để cập nhật những xu hướng, thông tin mới nhất về digital marketing. Tôi nghĩ, những số liệu thống kê trong báo cáo này sẽ giúp ích cho các marketer cho năm 2015.

Báo cáo thấu hiểu Digital Marketing 2014

Cần nhấn mạnh rằng những thương hiệu “nắm rõ” về thị trường và khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh thì tiếp thị dữ liệu theo định hướng (data-driven marketing) đã trở thành một quy luật quan trọng hơn trước kia.

Tuy nhiên, hiện nay, dữ liệu (data) đang là thách thức và là cơ hội cho các doanh nghiệp hiện đại. Khối lượng dữ liệu có sẵn cho các marketer được mở rộng theo “Cấp số mũ”. Chúng ta đang ở trong kỷ nguyên Big Data, số lượng người dùng tạo ra các nội dung trên các mạng xã hội cũng như dữ liệu về hành vi người dùng đang phát triển rất lớn trên các kênh digital.

Mục tiêu nghiên cứu này là xác định nơi quản lý dữ liệu (bao gồm lưu trữ, phân tích và ứng dụng) nằm trong danh sách ưu tiên cho bộ phân Digital Marketing, sau đó xác định các rào cản, khó khăn, và cơ hội mà những người tham gia khảo sát đã trải qua và những nỗ lực, cố gắng của họ để có được một data-centric (trung tâm dữ liệu) lớn.

Nghiên cưu này được chia ra làm 4 lĩnh vực chính:

  1. Các ưu tiên Digital Marketing (Digital marketing priorities)
  2. Thu thập và lưu trữ dữ liệu (Data collection and storage)
  3. Phân tích (Analytics)
  4. Personalisation

Báo cáo nghiên cứu này được thực hiện ở UK, Pháp và Đức. Được thực hiện bởi MyCustomer, Teradata và Celebrus Technologies.

Bạn có thể Download báo cáo thấu hiểu Digital Marketing 2014 Tại đây

Nghĩa Dũng | Digital Marketing