T
Tran Nghia Dung

Digital Marketing Executive @ EQVN

[infographic] 10 dự đoán marketing 2015

Có thể nói, thế giới marketing là luôn luôn thay đổi liên tục, và năm 2014 thì cũng không ngoại lệ. Năm 2015, các nhà tiếp thị đang đối mặt với những thách thức, cùng với sự thay đổi công nghệ đã tác động lớn đến xu hướng tiếp thị. Infographic dưới đây là 10 dự đoán marketing 2015.

10 dự đoán marketing 2015

Nghĩa Dũng/ Digital Marketing