Khóa học kỹ năng mua hàng chuyên sâu

KHOÁ HỌC KỸ NĂNG MUA HÀNG CHUYÊN SÂU
Thời gian: 18 - 19/08/2017 (2 ngày)
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Đối tượng tham dự: Nhân viên tham gia vào hoạt động mua hàng cho công ty, bao gồm khối office admin (mua các dịch vụ- sản phẩm gián tiếp) và bộ phận mua hàng mua trực tiếp cho nguyên vật liệu - dịch vụ cho sản xuất. Cấp độ: Nhân viên
Đăng ký tham gia khoá học vui lòng liên hệ:
Mr. Huy Phạm - 0978 428 018
Email: [email protected]
---------
CEL Consulting
Supply Chain & Operations in Emerging Markets
www.cel-consulting.com