50 suất học bổng  “Mentoring Of Leaderships & Start - Up G 23.0” - EAS Việt Nam trong tháng 6/2017

KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ G23.0 QUA CÔNG NGHỆ REAL - TIME 1:1 DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ!

Các khóa huấn luyện toàn diện và khắt khe được ví như “WEST POINT HOA KỲ” ngay tại Việt Nam nhằm tạo ra một nhân lực cấp cao với những tiêu chuẩn về năng lực và kiến thức.

Ngành đào tạo: Quản trị

Đối tượng đào tạo: Các ứng viên trong nước và quốc tế quan tâm, mong muốn được rèn luyện tiêu chuẩn về năng lực, kiến thức đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:

- Chuyên viên đa ngành, Chuyên viên cao cấp đa ngành

- Ứng viên cho chức vụ Kế toán Trưởng; Ứng viên Trưởng bộ phận, Giám đốc Tài chính

- Ứng viên các bộ phận Nhân sự

- Ứng viên Trưởng nhóm bán hàng; Ứng viên Trưởng bộ phận Truyền thông, Marketing, PR

- Ứng viên các chức danh Văn phòng, Pháp chế, IC

- Ứng viên nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ cao hoặc Cơ khí

- Ứng viên nhóm ngành Sư phạm, Tâm lý

- Ứng viên các nhóm ngành Dịch vụ mở G23.0; Ứng viên các nhóm ngành Du lịch

- Ứng viên Trưởng điều hành Dự án

- Ứng viên các chức vụ Lãnh đạo; Ứng viên Trưởng phòng các cơ quan; Ứng viên Giám đốc các bộ phận; Ứng viên Giám đốc Điều hành G23.0 (CEO);

- Ứng viên nhà đầu tư

- Khởi nghiệp đa ngành G23.0

Trị giá toàn khóa học: 55.000.000 VNĐ
Mức học bổng xét cấp tháng 6/2017: 90% trị giá toàn khóa học

Thời lượng huấn luyện: 3 - 6 tháng

Số lượng suất học bổng: 50 suất học bổng đầu tiên

Hình thức xét tuyển:

  • EAS Việt Nam tiếp nhận và xét duyệt các ứng viên đăng ký ứng tuyển qua link ứng tuyển trong tháng 6/2017.
  • Phỏng vấn và xét cấp học bổng.

Đăng ký học bổng trước 27/06/2017 tại link: http://bit.ly/2soC0Kb

Mọi thắc mắc về chương trình học bổng vui lòng liên hệ:

Hotine: 0944 408 725 (Hà Nội) hoặc 0941 762 432 (Tp. Hồ Chí Minh)

Email: [email protected]