Cách viết Creative Brief

Tài liệu hay làm thế nào để phát triển Client Brief thành Creative Brief, mời các bạn tham khảo: