3 Bước đơn giản kiểm tra traffic quảng cáo Eclick từ website nào về

Diimars.com hướng dẫn cách kiểm tra traffic từ site quảng cáo nào về khi quảng cáo Eclick bằng Google Analytics và Google Tag Manager.

Điều kiện cần:

 • Đang quảng cáo Eclick
 • Có quyền truy cập chỉnh sửa Google Analytics.
 • Có quyền truy cập chỉnh sửa Tag Manager.

Bước 1: Tạo Custom Dimensions (Thứ nguyên tùy chỉnh)

 • Đăng nhập tài khoản Google Analytics
 • Truy cập Admin -> Định nghĩa tùy chỉnh -> Thứ nguyên tùy chỉnh -> Thứ nguyên tùy chỉnh mới

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager

 • Đặt tên thứ nguyên -> Eclicktraffic
 • Phạm vi -> Hit
 • Hoạt động -> Tick vào -> Tạo

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-01

Bước 2: Tạo biến lấy nguồn traffic từ site quảng cáo từ hệ thống eclick về

 • Truy cập Google Tag Manager
 • Biến (Variables) -> Biến do người dùng xác định Mới (New)

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-02

 • Đặt tên biến -> eclicktraffic
 • Loại biến số (Variable type) -> Liên kết giới thiệu HTTP (HTTP referrer)
 • Loại thành phần (Component type) -> Tên máy chủ lưu trữ (Host name) -> Lưu (Save)

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-03

Bước 3: Tạo thẻ Eclicktraffic để đẩy dữ liệu thứ nguyên tùy chỉnh (dimension) về Google Analytics

 • Thẻ (tags) -> Mới (new)
 • Chọn thẻ (tag type) Unuversal Analytics
 • Điền id theo dõi (Tracking ID) của bạn vào
 • Loại theo dõi (Track type) -> Page view
 • Cài đặt khác (More setting) -> Thứ nguyên tùy chỉnh (Custom Dimensions) -> Thêm thứ nguyên tùy chỉnh -> Chỉ mục (4) & Thứ nguyên tùy chỉnh chọn biến (eclicktraffic) ->Kích hoạt chọn Tất cả các trang.

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-04

Lưu ý: Phần chỉ mục các bạn chú ý số chỉ mụctên chỉ mục trong Google Analytics

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-05

Bước cuối: Kiểm tra lại xem thao tác từ đầu tới giờ đã chính xác chưa.

Nếu các bạn đang chạy quảng cáo Eclick thì đừng tiếc một click để kiểm tra nhé.

 • Click vào banner bất kỳ trang nào từ hệ thống quảng cáo Eclick (quảng cáo của các bạn nhé không thì không kiểm ta được gì dâu ahihi)
 • Bật trình xem trước của Google tag manager vào rồi vào lại link và click về F5 để xem nhé.
 • Trong trình xem trước chọn Windown loaded -> Click vào eclicktraffic -> Xem kết quả

huong-dan-kiem-tra-traffic-tu-site-quang-cao-nao-ve-khi-quang-cao-eclick-bang-google-analytic-va-tag-manager-06

Nếu còn thắc mắc các bạn có thể coment bên dưới mình sẽ giải thích rõ hơn, chúc các bạn tracking tốt để tăng hiệu quả quảng cáo.

Nguồn: Diimars.com