Ghi nhớ khách hàng giúp tăng doanh số mua sắm trực tuyến

Cung cấp chi tiết thông tin cho sản phẩm cũng như lưu giữ thói quen mua sắm của người tiêu dùng sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, đồng thời giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận của người bán.

oneline2-1995-1387161783.jpg

oneline3-1345-1387161784.jpg

oneline4-5795-1387161784.jpg

oneline5-3286-1387161784.jpg

oneline6-6590-1387161784.jpg

oneline7-9240-1387161784.jpg