Social Intranet: Khi cộng tác lên ngôi Lưu

Social Intranet, hiểu nôm na là một mạng xã hội dành cho nội bộ doanh nghiệp. Nó còn được định nghĩa như là một khái niệm mới cho văn phòng điện tử hiện đại. Giúp tăng cường tính tương tác, truyền thông trong doanh nghiệp, bên cạnh đó nó phải đảm bảo các chức năng hỗ trợ công việc cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Sửa lần cuối: Brands Vietnam (11/10/2014)
Đăng trang chủ
10/10/2014
3,555 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Bùi Minh Tiến 13/10/2014

Mình vẫn chưa hình dung được hệ thống này, có phải nó giống như Trello không ạ?