Chìa Khóa Thành Công 2017 - Khởi Sự Kinh Doanh - Hướng đi nào cho tương lai

Chìa Khóa Thành Công 2017 - Khởi Sự Kinh Doanh

Chìa Khoá Thành Công 2017 : Khởi sự Kinh doanh

1. Nội dung:

Là chương trình thường niên của Khoa QTKD dành cho mọi sinh viên khối ngành kinh tế ở địa bàn Hà Nội. Mỗi năm chương trình có một chủ đề cụ thể và 2017, chương trình quay lại với chủ đề Khởi sự Kinh doanh. Đây là sân chơi hữu ích dành cho các bạn sinh viên tham gia để giao lưu và học hỏi.

2. Thể lệ tham gia:

Sinh viên đăng kí theo nhóm từ 3-5 người một đội. Các đội thi sẽ lên ý tưởng khởi sự kinh doanh của mình thành bản chi tiết, có thể có mô hình và trình bày dưới hình thức văn bản word cũng như thuyết trình.

3. Các vòng thi :

- Vòng 1: Nhận đơn đăng kí tham gia từ 20/3-21/4 (qua các hình thức online và offline)

- Vòng 2: Nhận Ý tưởng kinh doanh bằng hình thức online của các đội thi vào 22/4/2017 (sẽ có hộp thư cụ thể)

- Vòng 3: Phỏng vấn ý Ý tưởng kinh doanh vào 29/4/2017 (đội thi thuyết trình về ý tưởng kinh doanh trước ban giám khảo)

- Vòng Chung kết đêm 11/5/2017 (có các vòng thi cụ thể sẽ được thông báo sau trên FanPage)