Bài tập cho Buổi 4: From Insights to Strategies & Bid Ideas

Empowerer: Chị Tina Đỗ - Strategic Planning & Digital Director, Chuo Senko Việt Nam


Các bạn Young Marketers ơi, tuần học tiếp theo sẽ là một chủ đề học thú vị cùng với chị Tina Đỗ. Chị Tina Đỗ hiện tại là Strategic Planning & Digital Director của Chuo Senko Việt Nam. Chị Tina đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing & branding tại các công ty như Saatchi & Saatchi Luân Đôn, BBDO Singapore, FutureOne, Golden Group và Edge Marketing, đồng thời chị là Ủy Viện Ban Thương Hiệu Quốc Gia của Việt Nam.

Đề tài tuần sau rất hay cùng với 1 empower với profile long lanh như thế này, thì không lý gì Young Marketers nhà mình không nhanh chóng làm assignment trong tối đa 6 slide gửi về [email protected] trước 11:00 sáng thứ 6, ngày 20/12 các bạn hen:

1. Làm sao để phát triển chiến lược (strategy) & Ý Tưởng lớn (Big idea) cho thương hiệu từ consumer insight. (20%). Cho ví dụ (40%)
2. Thế nào là 1 Creative Brief? (20%). Thế nào viết ra được 1 Creative Brief để phát triển Brand Strategy & Big Idea từ consumer insight. (20%)

Tuần này BTC cũng quyết định sẽ đưa ra 2 suất dự thính cho các bạn Young Marketers. Hãy cùng tham gia để có cơ hội được học 1 trong 15 học phần của Young Marketers Elite Development Program các bạn nhé.

Young Marketers – Empower the next marketing generation.